รัฐบาล ชวนคนไทย “ปั่นเพื่อพ่อ” ถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน 11 ธ.ค.นี้

รัฐบาล ชวนคนไทย “ปั่นเพื
 

นายกรัฐมนตรี แถลงข่าว การจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" ในแนวคิด "รวมใจให้เป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558 กล่าวว่า  รัฐบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยรวมพลังความสามัคคีเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีของคนไทย มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเป็นองค์ประธานนำขบวนประชาชนปั่นจักรยาน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้