ความก้าวหน้าของอาเซียนในด้านสันติภาพ


 

                รองเลขาธิการอาเซียนกล่าวในที่ประชุมด้านสันติภาพว่าแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีความพยายามที่จะแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาทภายในประเทศของตนเองและสร้างสิ่งที่เรียกว่า "สันติสนทนา" ระหว่างรัฐบาลและตัวแทนของกลุ่มผู้มีความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้