สิงคโปร์จัดฝึกอบรมแรงงานอาเซียน

Singapore Trains ASEAN Social Workers
 

                สิงคโปร์ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นเวลา 20 วันสำหรับการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
              

 

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้