อาเซียนและความก้าวหน้าด้านการค้าระหว่างประเทศ


 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า (ATR) และการเก็บข้อมูลการค้า (NTR)ภายใต้สินค้าของอาเซียนในข้อตกลงในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการถูกใช้เป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการเก็บข้อมูลการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การสร้างความโปร่งใสทางการค้า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
                

 

โดย dogTech
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้