อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ


 

                การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นหลักของการอภิปรายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในประเทศบรูไน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และชี้แจงความคืบหน้าของการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 6 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้