การบินไทยรับ 4 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Business Traveller Asia - Pacific Awards ปี 2558

การบินไทยรับ 4 รางวัลยอด
 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) กระทรวงคมนาคม ได้รับ 4 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2558 จากการจัดอันดับของนิตยสารบิสิเนสทราเวลเลอร์ เอเชีย - แปซิฟิก (Business Traveller Asia - Pacific) ของฮ่องกง ซึ่งได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านทั่วโลก เพื่อจัดอันดับการให้บริการของสายการบินเป็นประจำทุกปี
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้