ผลการประชุม รมต.ระดับกรอบความร่วมมืออาเซียน ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ผลการประชุม รมต.ระดับกรอ

ในระหว่างการเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยมีผลสรุปดังนี้
 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting : IAMM) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติในหลายมิติ เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในปลายปี 2558 นี้ และได้รับรองแผนงานในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยเน้นย้ำด้านสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้