อาเซียนและการรักษาจีดีพีเพื่อการพัฒนา

ASEAN GDP remains robust, backed by services
 

                จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงลอยตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 5.7 หรือมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นในจีดีพีต่อหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นและรายได้เฉลี่ยของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้