เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติอาเซียน

http://previews.123rf.com/images/nakamuratk/nakamuratk1312/nakamuratk131200011/24625961-2015-Asean-Economic-Community-Vietnam-Stock-Vector.jpg


                คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความร่วมมือเพื่อเร่งการดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (AADMER)โดยการประชุมถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยรองเลขาธิการอาเซียนอาเซียนด้านสังคมและชุมชนวัฒนธรรม, เอกอัครราชทูตออสเตรเลียอาเซียนและรองอธิบดีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้