รมช.พาณิชย์ คัด 50 เมืองทั่วโลกที่มีจีดีพีสูงที่สุดเพื่อทำแผนเจาะตลาดส่งออก

รมช.พาณิชย์ คัด 50 เมือง
 
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการคัดเลือกเมืองต่าง ๆ ในโลกที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 50 อันดับแรกของโลก เพื่อทำแผนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยให้เหมาะสมกับทั้ง 50 เมือง ในปีหน้าตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นการส่งออกสินค้าและบริการ เจาะเป็นรายเมืองที่มีศักยภาพให้มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตัวมากขึ้น 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้