ภาคเอกชนและรัฐบาลรวมกันสนับสนุน SMEs ในพม่า


 

                ประเทศพม่าเริ่มต้นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อนำไปสู่​​การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME) ของพม่าจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเพื่อการใช้ประโยชน์และโอกาสที่ถูกสร้างขึ้น จากการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 29 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้