การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้านประวัติศาสตร์


 

                ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นนี้จัดเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของประวัติศาสตร์การเป็นอาเซียนหรือช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 นอกจากนี้ตัวแทนรัฐบาลจีน, ญี่ปุ่น,สาธารณรัฐเกาหลี, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ยังเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้