การอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ ASEM


 

                กระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) เพื่อหารือด้านทิศทางในอนาคตของ ASEM และแสดงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะตัวของแทนกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดการประชุมครั้งสำคัญ

                โดยในที่ประชุมมีการเสนอ "วิสัยทัศน์ห้าจุดสำคัญ" คือ (1) รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดของ ASEM ผ่านการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและการติดต่อทางเศรษฐกิจ (2) ทำให้ ASEM เป็นพื้นที่ของความสงบและความมั่นคงผ่านความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประเทศสมาชิก

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้