ไทยเรียกร้องให้มีการเชื่อมต่อในกลุ่มสมาชิก ACMECS


 

                นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 6 ในการให้​การสนับสนุนโครงการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อการเชื่อมต่อทั่วประเทศในกลุ่มสมาชิก ACMECSซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประกอบด้วยห้าประเทศได้แก่ กัมพูชา, ลาว, พม่า, ไทยและเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้