การรับมือภัยพิบัติในอาเซียน


 

                การประชุมสัมมนาได้ร่วมกันจัดการประชุมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ศูนย์ AHA) มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับกลไกในระดับภูมิภาคของอาเซียนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้