ไทยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 7

ไทยจัดประชุมคณะกรรมการเพ
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามรับรองบันทึกการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน  ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
 
โดย dogTech
วันที่ 15 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้