สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่ออาเซียน


 

                สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาเซียนในบาหลี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคต่างๆเข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ของผู้เข้าร่วมในการดำเนินการของภาครัฐและเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาการทำงานเพื่ออนาคตที่มั่นคงของอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้