หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center"

หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริก

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center" เพื่อให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี และเพิ่มทักษะให้กับ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดยจะมีการให้คำปรึกษาการดำเนินการธุรกิจ ข้อมูลพัฒนาผู้ประกอบการสู่การแข่งขันในอาเซียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากปัจจุบัน SMEs จำนวน 2.8 ล้านราย อยู่ในระบบเพียง 6 - 7 แสนราย ทำให้การสนับสนุนต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเชื่อว่าการเปิดให้บริการกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างมาก โดยคาดว่าภายใน 4-5 ปี จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้กว่า 1 แสนรายต่อไป 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้