การควบคุมยาแผนโบราณและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในอาเซียน


 


                ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความสนใจมากขึ้นทำให้ต้องใช้มาตรฐานในการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการผลิตและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้