อาเซียนจัดสัมมนาเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการ


 


                ในความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ทำให้ประเทศในกลุ่มเอเชียสามารถที่จะเชื่อมต่อกันมากขึ้นผ่านการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทั้งในด้านการทำธุรกรรมการค้าสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน สำนักเลขาธิการอาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจึงร่วมกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในสินค้าและบริการ เพื่อให้คำแนะนำระหว่างประเทศและแก้ไขปัญหาการรวบรวมข้อมูลข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
                

 

โดย dogTech
วันที่ 15 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้