เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียูหารือทิศทางความร่วมมือในอนาคต

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ที่ประชุมได้ทบทวนความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน (Enhanced Partnership) พร้อมหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้