อาเซียนวางระเบียบความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

                ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำในอุตสาหกรรมในประเทศลาวเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนากฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะสนับสนุนความคิดริเริ่มของคณะกรรมการร่วมในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEE)กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำงานภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนของ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้