การเสริมสร้างคุณภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน 

                ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคจึงทำให้มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการในการตรวจสอบและฝึกอบรมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 6ประเด็นเฉพาะที่สำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจากประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้