อาเซียนส่งเสริมผู้ประกอบการทางสังคมในภูมิภาค 

                สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมฟอรั่มผู้ประกอบการทางสังคมอาเซียน โดยมีผู้กำหนดนโยบายและผู้แทนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม เพื่อกล่าวถึงบทบาทของการประกอบการทางสังคมและร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคม

                ในการประชุมให้ความสำคัญกับแผนการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงา และผู้มีส่วนได้เสียในด้านการร่วมมือของภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาชน ผ่านการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้