จับตาดูการค้าและการพึ่งพาการลงทุนในอาเซียน


 

                เสาหลักแรกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการมุ่งเน้นไปที่การไหลเสรีของสินค้าและการลงทุนในการสั่งซื้อเพื่อที่จะเปลี่ยนอาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวในปี 2015 โดยมีภาพรวมของแนวโน้มที่สำคัญที่จะถูกนำเสนอโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน

                การค้าภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.5% เมื่อเทียบกับทั้งการค้าอาเซียนโดยรวม (9.2%) หรือการค้าพิเศษอาเซียน (8.9%) โดยมีแบ่งของการค้าภายในอาเซียนคิดเป็น 25% ของจีดีพีรวมของภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้