อาเซียนเตรียมการปฏิรูปกฎการบิน


 


                ในรายงานล่าสุดของผู้นำอาเซียนได้รับคำแนะนำสำหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ต้องเผชิญหลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะกับภาคการบินในด้านการดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีต้นทุนต่ำ เช่น อิน​​โดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้