การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม


 

                เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม โดยการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมภาควัฒนธรรมและศิลปะของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการที่จะเฉลิมฉลองการเปิดตัวของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 และการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อนำไปสู่​​การสร้างประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้