อาเซียนและญี่ปุ่นตอกย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิด


 

                เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อยืนยันความสำคัญของอาเซียนและการตกลงในการสำรวจโอกาสใหม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสยังกล่าวถึงประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศและประเด็นความตกลงในการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่หลังการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้