แรงงานฝีมือไทยพร้อมสำหรับการลงทะเบียนแรงงานอาเซียน


 

                การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2015 จะปูทางสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีทักษะทั้ง 8อาชีพ คือ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี,นักสำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว โดยในบรรดาแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้วิศวกร, สถาปนิกและบุคลากรการท่องเที่ยวจะได้รับการจดทะเบียนในการทำงานภายในประเทศอาเซียนก่อนอาชีพอื่น

                คาดว่าอาชีพวิศวกรจะได้รับการสนับสนุนสำหรับการลงทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนในสาขาการก่อสร้างและวิศวกรพลังงาน โดยได้เชิญบริษัทที่มีสองกลุ่มสาขาของวิศวกรเข้าร่วมงานสัมมนา "ทำไมวิศวกรไทยต้องการที่จะเป็นวิศวกรมืออาชีพอาเซียน" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้