ก.พาณิชย์ ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม 2 หมื่นล้าน ใน 5 ปี
ก.พาณิชย์ ตั้งเป้าขยายมู
 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2558 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า หลังจากได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเเล้ว ได้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 5 ปี หรือ ภายในปี 2563 โดยจะมีแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้