ผลการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ
ผลการประชุมความตกลงหุ้นส
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ (ประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า การเจรจาครั้งนี้แต่ละประเทศสมาชิกให้ความสำคัญโดยรัฐมนตรีของทุกประเทศยังคงยืนยันที่จะให้สรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นำได้กำหนดไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมมุ่งเน้นการหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ทั้งในระดับความคาดหวังในการยกเลิกภาษี และระดับการยกเลิกภาษีสินค้าทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ รวมถึงแนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้