อันดามันเพาเวอร์ สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในเขตเศรษฐกิจทวาย
อันดามันเพาเวอร์ สร้างโร
 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ (เฟส 1) เป็นความร่วมมือและการลงทุนด้านพลังงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโครงการแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone : DSEZ) ประเทศเมียนมา ซึ่งการเปิดโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยเปิดประตูสู่ประเทศเมียนมาเชื่อมต่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจในด้านอื่น ๆ ระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตอีกด้วย
 
สำหรับการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวของ APU แบ่งออกเป็นหลายระยะ โดยประกอบด้วยระยะแรก ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ระยะต่อไปได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 150-220 เมกะวัตต์ กำลังจะเริ่มดำเนินการขั้นต้นก่อนการก่อสร้างได้ในเร็ว ๆ นี้ และโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตอีก 300 เมกะวัตต์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ทางบริษัทจะเจรจาทำความตกลงกับทางรัฐบาลเมียนมาในปี 2560

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้