จังหวัดนครพนม แถลงข่าวเปิดตัวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จังหวัดนครพนม แถลงข่าวเป
 

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเปิดตัวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ ห้องโถง อาคาร OSS บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด่านมิตรภาพไทย-ลาว (สะพานมิตรภาพ ๓ นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้