ครึ่งปีแรกสิงคโปร์ลงทุนในเวียดนามสูงสุดในอาเซียน
ครึ่งปีแรกสิงคโปร์ลงทุนใ

เวียดนาม นิวส์ รายงานว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนในอาเซียนเข้ามาลงทุนในเวียดนามเป็นมูลค่ากว่า 54,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการพัฒนาทั้งหมด 2,632 โครงการ โดยสิงคโปร์ถือว่ามีการเข้ามาลงทุนมากที่สุด กว่า 32,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นราว 60% ของการลงทุนทั้งหมดจากอาเซียน
 
นอกจากนี้ มาเลเซีย และไทยยังติดอันดับประเทศที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยมาเลเซียมีการลงทุนกว่า 12,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยลงทุน 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้