รัฐบาลมุ่งเดินหน้าเข้าสู่ Digital Economy
รัฐบาลมุ่งเดินหน้าเข้าสู

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง 2558 ในหัวข้อ "ภาพรวมการฟื้นตัว และแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย” ว่า Digital Economy นับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่ จึงต้องให้การส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลกับการบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน การใช้กับระบบการศึกษา เพื่อเรียนรู้จากทุกช่องทางสำหรับนักเรียนนักศึกษา การใช้ดิจิทัลกับระบบสาธารณสุข
 
รัฐบาลจึงวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน Digital Economy ด้วยการวางระบบเครือข่ายเพื่อกระจายระบบบอร์ดแบรนด์ไปให้ถึงทุกครัวเรือนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในสิ้นปี 2559 และเข้าถึงได้ทุกคนในปี 2560 การพัฒนาระบบเกตเวย์ โดยส่งเสริมให้ TOT, CAT ร่วมขยายโครงข่ายรองรับการใช้บริการได้มากขึ้นจากเดิม 3 - 4 เท่า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้