ประเทศไทยและอาเซียนพาร์ทเนอร์ร่วมพูดคุยประเด็นการเชื่อมโยงตลาดแรงงาน

Thailand and Its ASEAN P
 

                ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้เตรียมความพร้อมด้านตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาไปสู่​​ประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาอาเซียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนของประเทศไทยและหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายที่ตกลงกันในระดับนานาชาติ

                ความท้าทายในการกำหนดเป้​​าหมายที่จะเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานในอาเซียนจัดเป็นความท้าทายเในทางปฏิบัติจะทำหน้าที่ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้