หอการค้าญี่ปุ่นมั่นใจ พร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนในไทย
หอการค้าญี่ปุ่นมั่นใจ พร
 
ประธานหอการค้าญี่ปุ่น (นายอากิระ มูราโกชิ) พร้อมคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce :JCC) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อแนะนําคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่นชุดใหม่และเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค รองรับการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันในเรื่องการขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นเห็นว่า ไทยมีความพร้อมเป็นฐานการผลิตให้ญี่ปุ่นส่งขายไปยังประเทศที่ 3 และเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคที่แท้จริง บริษัทญี่ปุ่นจะเข้ามาตั้งสํานักงานใหญ่ในประเทศไทย เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัว 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้