นายกฯสิงคโปร์วิตกอัตราผู้สูงวัยในประเทศสูงขึ้น
นายกฯสิงคโปร์วิตกอัตราผู
 
นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวต่อที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยการจัดการของสิงคโปร์ โดยวิตกังวลกับอัตราผู้สูงวัยในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบจะมากกว่าประเทศอื่นๆที่เผชิญกับปัญหาเดียวกันนี้ เช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้และฮ่องกง
 
พร้อมทั้งเตือนว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วใครจะเป็นผู้จ่ายภาษีและใครจะเป็นทหารในกองทัพเพื่อปกป้องประเทศและจะส่งกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยเมื่อปีที่แล้วอัตราการเกิดของประชากรเพิ่มขึ้นเพียง 1.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้