นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอาเซียน-เกาหลีสมัยพิเศษ

Prime Minister to Attend
 

               นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษในเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรำลึกถึงการครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปีของอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี

                โดยการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและการสร้างทิศทางในอนาคตของอาเซียนและเกาหลีร่วมกันผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาด้านความปลอดภัย, สภาพภูมิอากาศและการ จัดการภัยพิบัติ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้