เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต AEC

Accelerating Skill Devel
 

                กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เร่งการพัฒนาทักษะเพื่อการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในการเปิดประชาคมอาเซียน โดยแผนพัฒนาทักษะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ในขั้นตอนแรกที่จะดำเนินการในเดือนมกราคมปี 2015 ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อทำการศึกษา ขั้นตอนที่สองจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนที่สามจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม โดยจะทำการฝึกทักษะที่มีความสำคัญและกำลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน

                
ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานจะเปิดตัวสามโครงการที่สำคัญ  คือ โครงการแรกเรียกร้องให้มีการพัฒนาทักษะในประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน โครงการคือการพัฒนาทักษะสำหรับคนที่เป็นพนักงานและผู้ประกอบการและโครงการที่สามคือการที่ภาครัฐและเอกชนควรเข้ามาให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาทักษะต่างๆของแรงงานทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้