คลังเดินหน้าจัดซื้อแบบดิจิทัล
คลังเดินหน้าจัดซื้อแบบดิ

 
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง เพื่อออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-การันตี และบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-เพย์เม้นท์ ถือเป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า และยังลดการติดต่อระหว่างผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง
 
นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา ซึ่งจะทำให้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส และนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดซื้อของไทยมากขึ้น จากที่ผ่านมาเป็นแค่ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้