อาเซียนใช้ WC-PASS ในระบบการเงินของการค้าข้ามชายแดน

อาเซียนใช้ WC-PASS ในระบ


ธนาคารกลางอาเซียนและคณะทำงานได้นำระบบการชำระเงิน (WC-PSS)เข้ามาใช้ในระบบการทำบัญชีการค้าข้ามชายแดน โดยใช้หลักการความโปร่งใสสำหรับสินค้าและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการชำระบัญชีการค้าข้ามชายแดน เพื่อเพิ่มระดับของความโปร่งใสในการให้บริการโดยสถาบันการเงินในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการทำการค้าข้ามพรมแดน

                ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการความชัดเจนและความสามารถในการเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ข้อมูลของการประกอบการการค้าข้ามพรมแดนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประเทศมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทยจะเป็นกลุ่มแรกที่จะใช้ระบบ WC-PASS ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2015 ในขณะที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, พม่าและเวียดนามจะใช้หลักในปลายปีนี้

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้