หลักสูตร BP for Funds การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ
ข่าวดี! ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร BP for Funds รุ่นที่ 4
                    จากความสำเร็จของโครงการอบรมหลักสูตร BP for Funds การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 ที่ผ่านมา และจากการแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการที่พลาดการอบรมในรุ่นที่ 3 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งว่าทางโครงการฯ ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการอบรมหลักสูตร BP for Funds การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตเงินทุน รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยในครั้งที่ 4 นี้จะจัดที่ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557
 
                 "โครงการฯ ดี BP for Funds ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องยกนิ้วให้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 4 เยอะ ๆ นะ ได้ประโยชน์จริง ๆ” สะท้อนความคิดของผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นที่ 3
 
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร BP for Funds คลิกที่นี่ 
http://register.sipa.or.th/project.php?project_id=45

โดย dogTech
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
พิมพ์หน้านี้