CSX ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทย


 

            ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) จะเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ทางเทคนิคในด้านการลงทุนที่มีศักยภาพในตลาดหุ้นของประเทศกัมพูชา

            ข้อตกลงระหว่างทั้งสองสถาบันการเงินได้รับการลงนามในกรุงพนมเปญที่สำนักงาน CSX โดยจะมีการจัดการตลาดหลักทรัพย์ให้มีความมั่นคงในด้านการบริหารจัดการมากขึ้นผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับพนักงานและมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคและระบบการปฏิบัติงานระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา

            ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตลาดการลงทุนมีการพัฒนามากและยังเป็นสถานที่ที่บริษัทต่างชาติจำนวนมากให้การสนับสนุน บันทึกความเข้าใจในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันในครั้งนี้จะสร้างโอกาส

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 4 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้