ปรับมาตรฐานอาหารไทยและผลิตภัณฑ์ต้อนรับ AEC

ปรับมาตรฐานอาหารไทยและผล            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การพัฒนาและปรับมาตรฐานจะเน้นที่สินค้า OTOP และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานในท้องตลาด

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายเพิ่มว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรได้รับการเพิ่มมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐาน GMP ซึ่งจะเป็นการประกันคุณภาพที่จะยืนยันว่า สินค้าที่ผลิตมีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสม

            มาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย มาตรฐาน 7 ประเภท คือ สถานที่และอาคาร, อุปกรณ์และเครื่องจักร, การผลิตและการควบคุม, การประมวลผล, สุขาภิบาล, การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด, บุคลากรและการดำเนินงานสุขาภิบาล โดยหมวดหมู่เหล่านี้ยังครอบคลุมถึงการดำเนินงานในการผลิตบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา ภายใต้เงื่อนไขด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้