กรุงเทพฯและ 4 เมืองหลวงเตรียมพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯและ 4 เมืองหลวงเ            กรุงเทพมหานครจับมือกับ 4 เมืองหลวงของอาเซียน คือ จาการ์ตา, มะนิลา, และเวียงจันทน์  ในการแก้ไขปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการเปิดตัวเป็นเมืองสีเขียว

            ผู้แทนจาก 4 เมืองหลวงได้สร้างกรอบในการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการ “Cool ASEAN, Green Capitals" โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำในการสร้างเมืองให้เป็นเมืองสีเขียว เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโครงการนี้จะให้แผนสำหรับการปฏิบัติโครงการที่ครอบคลุมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ ซึ่งจะเอื้อต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

            นอกจากนี้ยังมีการสำรวจว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรอาเซียน อาศัยอยู่ในเมืองและมีการคาดว่าพื้นที่เมืองจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ในปี 2050

            โครงการเมืองสีเขียวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชน ผ่านทางโครงการอาคารสีเขียวและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมไปถึงโครงการลดน้ำเสียและการจัดการน้ำประปาที่สะอาด

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้