เปิดตัวเส้นทางรถประจำทางเชื่อมโยงไทยและลาวต้อนรับ AEC

เปิดตัวเส้นทางรถประจำทาง            ประเทศไทยและประเทศลาวได้ร่วมกันเปิดเส้นทางรถประจำทางสายใหม่ ในการเชื่อมโยงทั้งสองประเทศโดยทั้งสองประเทศได้เปิดเส้นทางรถประจำทางตามเส้นทางของ 4 สะพานมิตรภาพฯ ซึ่งการขนส่งจะมีเส้นทางใหม่ในการเดินทางไป เพื่อต้อนรับการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            บริษัทขนส่งประเทศไทยและบริษัทขนส่งประเทศลาวได้เปิดเส้นทางการเดินรถประจำทางสายใหม่ จากจังหวัดเลยในประเทศไทยไปยังเมืองไทรบุรีและหลวงพระบางในประเทศลาว เส้นทางจะครอบคลุมระยะทางประมาณ 395 กิโลเมตร และจะใช้เวลาประมาณเก้าชั่วโมงค่าใช้จ่าย 700 บาท หรือ 175,000 กีบ ส่วนการเดินทางไปยังไทรบุรีจะเป็นราคา 500 บาทหรือ 125,000 กีบ

            ตลอดระยะทาง 520 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดเลย มีความงามตามธรรมชาติที่ไม่ซ้ำกันและมีเนินเขาสูงและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนในเส้นทางไทรบุรีและหลวงพระบาง

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้