กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับ AEC

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมคว            กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะพัฒนาศูนย์การแพทย์ใน5ภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การแพทย์ของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก

            ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า แผนการพัฒนาศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคจะได้รับการจัดตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงราย ในภาคเหนือ, จังหวัดอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดจันทบุรีในภาคตะวันออก, จังหวัดสงขลาในภาคใต้และจังหวัดกาญจนบุรีในภาคตะวันตก

            ในขณะเดียวกัน 50โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจะได้รับการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชายแดน เพื่อรองรับกับตัวเลขการเพิ่มขึ้นในการใช้บริการของผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้