ไทยเตรียมพัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ไทยเตรียมพัฒนาความร่วมมื            คณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ในแผนการที่จะดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยกระทรวงกลาโหมวางแผนการงบประมาณ 50ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

            แผนนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงกลาโหมในกลยุทธ์การป้องกัน สำหรับการเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการเจริญเติบโตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

            ตามแผนของกระทรวงกลาโหมที่จะให้การสนับสนุนทางทหาร ในแง่ของบุคลากร, อุปกรณ์และเงินทุน สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกัมพูชา, ลาวและพม่า เพื่อสนับสนุนการขยายการฝึกอบรมและการศึกษาความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาบริเวณชายแดน ในด้านการป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาปัญหาการขัดแย้งในบริเวณพื้นที่ชายแดน

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้