ประเทศไทยเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Thailand boosts infrastr
 

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความพร้อมที่จะกลายเป็นประเทศศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและกระจายอาหารระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

            อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (Greater Mekong sub-region) ประกอบด้วยประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนามและมณฑลยูนนานของประเทศจีนโดยเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำโขงที่ครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวมกันประมาณ 326,000,000 คน โดยอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถือเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอาเซียนในด้านการเชื่อมต่อ 

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้